با پشتوانه تجارب 20 ساله در زمینه تامین تجهیزات و مواد پزشکی توانسته ایم با تکیه بر دانش جوانان کشور عزیزمان ایران توانسته ای برای اولین بار دستگاه ضد عفونی را تولید و عرضه نماییم . 

تماس با ما