کاربرد دستگاه ضدعفونی در حوزه سلامت

کاربرد دستگاه ضدعفونی در حوزه سلامت

بر طبق نظریه انجمن بهداشت عمومی به عفونت هایی عفونت های بیمارستانی اطلاق می شود که در هنگام پذیرش بیمار وجود نداشته و در طول درمان در بیمارستان اتفاق افتاده باشد به شرط آن که در مرحله ی پذیرش بیمار به آن مبتلا نبوده و در دوره کمون بیماری هم نباشد.

  • عفونت های بیمارستانی 2 نوع است:

  1. عفونت های درونی: زمانی است که بیمار به وسیله پاتوژن های خود شخصا آلوده می شود و آن ها در بیمار به علت: سن،  نوع بیماری،  نوع درمان، کیفیت مراقبت و وجود پاتوژن ها  اتفاق می افتد، عفونت های درونی حداقل50% از عفونت های بیمارستانی هستند.
  2. عفونت های خارجی: عفونت هایی هستند که از بیماران دیگر یا بوسیله میکروب های کارکنان ناقل یا از طریق آلودگی محیط بیمارستان به بیمار منتقل می شوند.
  • مسئله سلامت عمومی

عفونت های بیمارستانی به دلیل تعداد وقوع و هزینه ای که تحمیل می کنند و شدت وقوع آن ها به عنوان یک مسئله سلامت عمومی مهم مطرح می شوند. سازمان بهداشت جهانی (WHO)،  میزان بروز عفونت‌های بیمارستانی را در سطح جهان بین 5 تا 22 درصد اعلام کرده که این قبیل عفونت‌ها در کشورهای توسعه یافته کمتر از سایر کشورها بروز می‌کند. در کشورهای توسعه یافته، میزان بروز عفونت‌های بیمارستانی حدود 5 درصد برآورد می‌شود،  بنابراین ما نیز باید تلاش کنیم تا میزان بروز این قبیل عفونت‌ها را در بیمارستان‌های کشور تا 5 درصد کاهش دهیم. لیکن در حال حاضر بروز  حداقل10 درصدی عفونت در بیمارستان‌های کشور مطرح است . آمار های رسمی عفونتهای بیمارستانی در سالهای 81 تا 85 که از سوی مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت منتشر شده است، حاکی  از آن است که : در سال 81 تعداد 463 مورد، 82 تعداد 826 مورد، 83 تعداد 798 مورد، 84 تعداد 849 مورد و در سال گذشته نیز کمتر از هزار نفر دچار عفونتهای بیمارستانی شده اند .  ارائه این آمار دلیل نمی شود که بپذیریم عفونتهای بیمارستانی در کشورمان شیوع پایینی دارد، زیرا این مواردی است که ثبت شده اند و قطعا آمار حقیقی چند برابر این اعداد و ارقام است. عدم رعایت اصول بهداشتی نشان می دهد که دلیل اصلی انتقال باکتری فقدان رعایت این اصول می باشد.

  • هزینه های درمان بیشتر از پیشگیری است :

از کسی پوشیده نیست که عفونت های بیمارستانی هزینه های اضافه تری را تحمیل می کنند که این به دلیل طولانی تر شدن زمان بستری بیمار در بیمارستان و همچنین هزینه های درمان عفونت ( هزینه آنتی بیوتیک ها و داروهای مختلف) و آزمایش های لازم برای پایش و تشخیص عفونت است. تخمین زده می شود که عفونت جدید نزدیک دو هفته در واحد جراحی باقی می ماند و حدود 30 % هزینه مراقبت را افزایش می دهد لذا می توان نتیجه گرفت که رعایت اصول صحیح بهداشتی (ضدعفونی محیط وسطوح و دست ها و غیره) می تواند هزینه درمان را کاهش دهد پس برای داشتن یک سیستم کارآمد ضدعفونی، لزوم استفاده از این دستگاه ضروری به نظر می رسد.