کاربرد دستگاه ضدعفونی در آسایشگاه و مراکز توانبخشی

آسایشگاه، مراکز توانبخشی، مرکز حمایت از بیماران تالاسمی، مراکز تشخیصی و درمانی بیماران سرطانی و سایر بیماری های ضعف سیستم ایمنی:

این موسسات افراد را برای دوره های طولانی پذیرش می کنند اغلب این بیماران سیستم ایمنی پایین یا سرکوب شده دارند و حتی اگر عفونت های بیمارستانی در این نوع مراکز کمتر باشد باز هم ضدعفونی محیط ضروری است و لذا لازم است که ریسک انتقال عفونت را با ضدعفونی سطوح مختلف برای آن ها به حداقل برسانیم.