blog
کنترل عفونت در دندانپزشکی – بخش چهارم
کنترل عفونت در دندانپزشکی – بخش چهارم

در مطب دندانپزشکی، سطوح محیطی می توانند طی اعمال مراقبت از بیمار، آلوده شوند. بنابراین پرسنل مطب و بیماران در طول پروسه درمان دندانپزشکی...

پسماندهای دندانپزشکی
پسماندهای دندانپزشکی

شامل پسماند غیرتیزِ آغشته به خون یا سایر مایعات دهان مانند گاز کاملاً آغشته به خون (یا خون خشک شده روی آن) یا بزاق است. نمونه های بیوپسی، بافت های برداشته شده، دندان ها...

مديريت بيمارى هاى عفونى قابل انتقال از راه خون در دندانپزشكى
مديريت بيمارى هاى عفونى قابل انتقال از راه خون در دندانپزشكى

پوست سالم بهترین سد بر علیه پاتوژن هاي منتقله از راه خون است. خون آلوده مي تواند از طرق مختلف مانند زخم هاي باز، بریدگي ها، ساییدگي ها، هر نوع پوست بریده یا آسیب ...

پروتوکل های کنترل عفونت در دندانپزشکی - بخش سوم
پروتوکل های کنترل عفونت در دندانپزشکی - بخش سوم

هر وسیله استفاده شده باید قبل از فرآیند ضدعفونی یا استریلیزاسیون ، پاکسازی شود ،پاکسازی شرط اصلی استفاده مجدد از وسایل پزشکی آلوده بوده و هرگز بدون انجام پاکسازی به صورت کامل ...

پروتوکل های کنترل عفونت در دندانپزشکی -بخش دوم
پروتوکل های کنترل عفونت در دندانپزشکی -بخش دوم

وسایل حفاظت شخصی به منظور حفاظت پوست و غشاهای مخاطی چشم ها، بینی و دهان کارکنان دندانپزشکی در مقابل تماس با خون یا سایر مواد بالقوه عفونی طراحی شده اند...

کنترل عفونت در دندانپزشکی – بخش اول  بهداشت دست ها
کنترل عفونت در دندانپزشکی – بخش اول بهداشت دست ها

روش ارجح برای رعایت بهداشت دست ها به نوع کار، میزان آلودگی و میزان پایداری مورد انتظار فعالیت ضد میکروبی روی پوست بستگی دارد. برای معاینات معمول دندانپزشکی و اعمال غیر جراحی، شستشو و...