اصول بهداشت محیط در بیمارستانها – بخش دوم
اصول بهداشت محیط در بیمارستانها – بخش دوم

محیط بیمارستان بایستی بطور مرتب و روزانه نظافت گردد بصورتیکه محیط تمیز و عاری از گردو غبار باشد. طی فرآیند نظافت، 90% میکروارگانیسم های موجود در جرم های قابل مشاهده جدا می شوند...

اصول بهداشت محیط در بیمارستانها- بخش اول
اصول بهداشت محیط در بیمارستانها- بخش اول

بهداشت محيط طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني(" WHO ") عبارتست از كنترل عواملي از محيط كه به نحوي بر سلامت جسمي، روحي و رواني انسانها تاثير دارد.

پروتوکل های ضدعفونی و کنترل عفونت در مکان های عمومی (سالن اجتماعات و سالن های عمومی
پروتوکل های ضدعفونی و کنترل عفونت در مکان های عمومی (سالن اجتماعات و سالن های عمومی

 نوظهور بودن ویروس کووید 19 باعث شده است که دانشمندان نتوانند به صورت قطعی نظر بدهند که چه مدت ویروس ناشی از COVID-19 بر روی سطوح زنده باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد این ویروس...

دستور العمل پیشگیری از عفونت در اتاق عمل
دستور العمل پیشگیری از عفونت در اتاق عمل

در کنترل و پیشگیری از عفونت ناشی از اتاق عمل بر اساس نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی توجه به سه مورد

کنترل عفونت بیمارستانی (Nosocomial Infections)
کنترل عفونت بیمارستانی (Nosocomial Infections)

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 25 ﺗﺎ 50 درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

کنترل عفونت در دندانپزشکی – بخش چهارم
کنترل عفونت در دندانپزشکی – بخش چهارم

در مطب دندانپزشکی، سطوح محیطی می توانند طی اعمال مراقبت از بیمار، آلوده شوند. بنابراین پرسنل مطب و بیماران در طول پروسه درمان دندانپزشکی...

پسماندهای دندانپزشکی
پسماندهای دندانپزشکی

شامل پسماند غیرتیزِ آغشته به خون یا سایر مایعات دهان مانند گاز کاملاً آغشته به خون (یا خون خشک شده روی آن) یا بزاق است. نمونه های بیوپسی، بافت های برداشته شده، دندان ها...

مديريت بيمارى هاى عفونى قابل انتقال از راه خون در دندانپزشكى
مديريت بيمارى هاى عفونى قابل انتقال از راه خون در دندانپزشكى

پوست سالم بهترین سد بر علیه پاتوژن هاي منتقله از راه خون است. خون آلوده مي تواند از طرق مختلف مانند زخم هاي باز، بریدگي ها، ساییدگي ها، هر نوع پوست بریده یا آسیب ...

پروتوکل های کنترل عفونت در دندانپزشکی - بخش سوم
پروتوکل های کنترل عفونت در دندانپزشکی - بخش سوم

هر وسیله استفاده شده باید قبل از فرآیند ضدعفونی یا استریلیزاسیون ، پاکسازی شود ،پاکسازی شرط اصلی استفاده مجدد از وسایل پزشکی آلوده بوده و هرگز بدون انجام پاکسازی به صورت کامل ...

پروتوکل های کنترل عفونت در دندانپزشکی -بخش دوم
پروتوکل های کنترل عفونت در دندانپزشکی -بخش دوم

وسایل حفاظت شخصی به منظور حفاظت پوست و غشاهای مخاطی چشم ها، بینی و دهان کارکنان دندانپزشکی در مقابل تماس با خون یا سایر مواد بالقوه عفونی طراحی شده اند...

کنترل عفونت در دندانپزشکی – بخش اول  بهداشت دست ها
کنترل عفونت در دندانپزشکی – بخش اول بهداشت دست ها

روش ارجح برای رعایت بهداشت دست ها به نوع کار، میزان آلودگی و میزان پایداری مورد انتظار فعالیت ضد میکروبی روی پوست بستگی دارد. برای معاینات معمول دندانپزشکی و اعمال غیر جراحی، شستشو و...

راهنمای خرید محلول ضدعفونی کننده سبزیجات
راهنمای خرید محلول ضدعفونی کننده سبزیجات

سبزیجات و میوه‌جات از مهم‌ترین منابع تأمین کننده ویتامین‌ها و مواد معدنی برای بدن ما به حساب می‌آیند.سطح میوه‌ها و سبزیجات پوشیده از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و غیر بیماری‌زا است...