کاربرد دستگاه ضدعفونی در داروسازی

ضدعفونی در صنایع داروسازی و آرایشی بهداشتی، یک حلقه کلیدی و کاملا مهم در فرآیند تولید است.در صنعت داروسازی، ضدعفونی کردن تجهیزات تولید برای جلوگیری از مواجهه با آلودگی ضروری است. یک فرآیند ضدعفونی که از یک پروتوکل دقیق پیروی می کند، ممکن است از هر گونه آلودگی بالقوه در مصرف کننده جلوگیری کند.

همانطور که گفته شد در سالن های تولید و علاوه بر آن در کلین روم ها و آزمایشگاه ها که از نظر ریسک عفونت جز مکان های حساس این صنعت می باشند، کاربرد دستگاه مفید و حتی ضروری به نظر می رسد.