کاربرد دستگاه ضدعفونی در حمل و نقل

ضرورت دستگاه ضدعفونی در سیستم حمل و نقل

هر روز به تعداد افرادی که توسط سیستم های حمل و نقل جا به جا می شوند، افزوده می گردد و وسایل نقلیه نیز در حال توسعه هستند و امروزه مسافرت به نقاط مختلف، با سهولت بیشتری نسبت به گذشته امکان پذیر شده است. ویژگی های اصلی سیستم های حمل و نقل عمومی، میزان بالای استفاده، تنوع و پیچیدگی وسایل نقلیه هستند. ما همچنین می دانیم که انتشار بیماری های عفونی در محیط های بسته، به خصوص در جایی که تعداد زیادی از افراد در تماس نزدیک با هم هستند، آسان تر و در یک شیوه اپیدمیک منتقل می شوند.

همان طور که در شیوع ویروس آنفولانزای H1N1 (آنفولانزای خوکی) دیده شد، شیوع جهانی یک ویروس می تواند بسیار سریع باشد. با توسعه تبادلات تجاری در تمامی نواحی جهان و افزایش جابجایی مردم، یک ویروس می تواند بسیار سریع در جهان پراکنده شود.

افزایش تعداد افرادی که از سیستم های حمل و نقل استفاده می کنند و نیز مراودات پیچیده ی میان آن ها باعث می شود که سیستم های حمل و نقل منابع مستعدی برای انتقال عفونت باشند. علاوه بر انتقال افراد، توسعه حمل و نقل کالا نیز چرخه ی انتقال عوامل عفونی را در داخل یک شهر یا یک کشور یا کل جهان افزایش می دهد.

ضدعفونی این وسیله های حمل و نقل منجر به کاهش قابل توجه ریسک آلودگی گشته و ریسک انتقال یک ویروس خاص از یک کشور به کشور دیگر را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.