کاربرد دستگاه ضدعفونی در اجتماعات کودکان

ضرورت استفاده از دستگاه های ضدعفونی در اجتماعات کودکان

این مراحل برای انتقال  بیماری عفونی از یک فرد به فرد دیگر مورد نیاز است :

-پاتوژن بایدتوسط فردی که بیمار است و یا علائم بیماری را دارد خارج شود. (بینی، حفره دهان، مدفوع، پوست، ادرار)

-پاتوژن باید به فرد سالم انتقال یابد. (از طریق آئروسل ها، تماس مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اشیاء یا شخص دیگر)

-پاتوژن باید به یک مکان مستعد برسد. (حفره دهانی، بینی، چشم)

از کسی پوشیده نیست که اجتماعات کودکان (مدرسه، مهدکودک و شیرخوارگاه ها) منجر به تماس نزدیک بین تعداد زیادی از کودکان در یک فضای نسبتا محدود گشته و عادات غلط بهداشت فردی آنان به جهت خردسال بودن (لمس کردن در، دیوار، اسباب بازی، لوازم التحریر و حتی ظروف غذای یکدیگر) باعث می شود اماکن نگهداری کودکان محیط مناسب و مساعدی برای انتقال میکروب به این فرشتگان زمینی باشد. هر کودک ممکن است ویروس ها باکتری ها و انگل ها را از محیط خانواده اش به این مراکز بیاورد و آن را سخاوتمندانه با کارکنان بزرگسال و همسالان خود به اشتراک گذارد.

انتقال ویروس ها، باکتری و پارازیت ها از افراد بیمار یا دارای علائم بیماری به افراد سالم از طریق ترشحات دهانی و بینی (تف کردن)، مدفوع، ادرار یا پوست (تماس مستقیم یا غیرمستقیم با اشیاء یا اشخاص دیگر)، رخ می دهد.

مهدکودک ها به طور خاص با این قضیه در گیر هستند:

  1. به دلیل پیچیدگی این نوع مراقبت از کودک.
  2. به دلیل سیستم ایمنی تکامل نیافته نوزادان و احتمال انتقال پاتوژن ها.
  3. به دلیل فاکتور های مختص دوران بچگی (بی اختیاری، مکیدن دست ها و اشیاء، وابستگی به بالغین که مراقبت های ویژه ای را می طلبد.)

عدم تکامل سیستم ایمنی در نوزادان اکنون به خوبی شناخته شده است و به دلیل این عدم تکامل ایمونوژیکی، انتقال میکروب های پاتوژنیک بالقوه (نظیر : S.Pneumoniae, H.influenzae, M.Catarhalis) در نوزادان شایع تر و طولانی مدت تر می باشد. هر کودکی، ویروس ها، باکتری ها و پارازیت ها را منتقل می کند که می تواند به سایر کودکان مهدکودک و نیز به کارکنان و اعضای خانواده آن ها انتقال دهد.

تعدادی از فاکتور های مرتبط با اوایل دوران کودکی (بی اختیاری، مکیدن دست ها و اشیاء، وابستگی به بالغین که مستلزم مراقبت چندگانه است.)، نیز انتقال عوامل بیماری زا را بیشتر می کند. همه این ها توضیح می دهد که چرا شیوع بیماری های عفونی در کودکانی که به مهدکودک ها سپرده می شوند، بیشتر است.

رفتن به مهدکودک، احتمالا فاکتور اصلی در اپیدمیولوژی بسیاری از بیماری ها عفونی است. به طوری که مهدکودک ها مکانی برای انتقال عفونت ها هستند. پیچیدگی ذاتی این نوع از مراقبت از کودکان، ویژگی های بسیار خاصی هستند که باعث می شوند جمعیت هدف، مستعد برخورد با هر عفونتی شوند، بنابراین کنترل ریسک عفونت امری ضروری است.

دستگاه نوکوپرشیا با تکنولوژی Dry Mist جهت ضدعفونی سطوح مختلف محیط مهدکودک، مدارس و سایر اجتماعات کودکان حتی خلل و فرج دیوار، سطوح میز،  نیمکت و سایر وسایل موجود در اتاق ها و حتی سطوح غیر قابل دسترس را بدون نیاز به نیروی انسانی و احتمال خطای آن پوشش می دهد، می تواند شما را در ارتقاء سطح بهداشت محیط کارتان یاری رساند.

محلول مصرفی این دستگاه دارای تاییدیه های بین المللی و وزارت بهداشت ایران می باشد و به هیچ وجه ضرری برای کودکان و بزرگسالان ندارد و  حتی در NICU (بخش مراقبت  های ویژه کودکان) در بیمارستان ها نیز قابل استفاده است و همچنین دوستدار محیط زیست می باشد (تجزیه کامل می شود.).