blog
پروتوکل های ضدعفونی و کنترل عفونت در مکان های عمومی (سالن اجتماعات و سالن های عمومی
پروتوکل های ضدعفونی و کنترل عفونت در مکان های عمومی (سالن اجتماعات و سالن های عمومی

 نوظهور بودن ویروس کووید 19 باعث شده است که دانشمندان نتوانند به صورت قطعی نظر بدهند که چه مدت ویروس ناشی از COVID-19 بر روی سطوح زنده باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد این ویروس...